lørdag 11. februar 2017

Praktærfugl

Fotolokalitet: Straumen, Inderøy


Etter mange turer på Inderøy ( Straumen) så fikk jeg i dag endelig se Praktærfuglen, som for øvrig er det eneste eksemplaret av arten i området. Den holder seg til sammen med Ærfuglene. Den er i følge ornitologer ca 20 år gammel og har dette området som overvintringssted. I Norden hekker Praktærfuglen kun på Svalbard og Grønland. (Aschehougs Fuglebok) men de største hekkeforekomstene er i Sibir.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar