mandag 4. mars 2013

Stokkand

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger


Stokkanda (58 cm) er den største av gressendene samt Norges og Nordens vanligste and. Den er normalt en sky fugl slik som andre jaktbare ender, men om vinteren der det er for eksempel isfrie parkdammer, tar den gjerne imot brødbiter fra oss mennesker. Stokkanda bygger et dun fôret reir under en busk, i en tue eller i et hult tre. Der legger den, i mai - juni, 7-11 gulgrønne eller blågrønne egg.  Hunnen ruger eggene i  27 - 28  døgn.