tirsdag 6. mars 2018

Gulspurv

Fotolokalitet: Ekne, Levanger

 
Gulspurv - 17 cm - er en vanlig hekkefugl i variert jordbruk- og kulturlandskap over det meste av landet. I Finnmark er arten en sjelden hekkefugl.
          Det er lett å legge merke til Gulspurven, spesielt om våren og sommeren når hannen sitter syngende i toppen av en busk eller et tre.  Hunnen holder seg mer skjult på bakken eller er opptatt med rugingen.
De fleste gulspurvene er en standfugler. Noen av den Nord-Norske bestanden trekker til overvintringsplasser i Sør-Norge eller i Nord- og Vest Europa. 
          Reiret plasseres normalt på bakken, godt skjult i vegetasjonen eller lavt i en busk. 3-5 rødgrå eller blåaktige eggene med mørke flekker, streker og snirkler legges i mai-juni. Eggene ruges av hunnen i 12-14 døgn. 


mandag 5. februar 2018

Trekryper

Fotolokalitet: Ekne, Levanger


Trekrypere -  12,5 cm -  har et langt, tynt buet nebb med en hvit øyenbrynstripe som går helt fram til nebbroten. Oversiden er rødbrun men hvite flekker og undersiden er hvit.
Trekryperen er mest tallrik i lavlandet på Østlandet og i Trøndelag. Den er å se i store deler av Sør-Norge og fåtallig i Nord-Norge.
Den har en nokså spesiell atferd når den leter etter mat  på trestammene. Den starter nedenfra og beveger seg rykkvis oppover stammen. Normalt i spiral oppover med stjerten som støtte (slik som spettene). Den er diskrè av både utseende og atferd, men er ganske så tillitsfull.
Reiret plasseres ofte i hulrom bak et stykke bark eller i et smalt hulrom med trang åpning.
5-6 egg legges i april - mai. De hvite eggene med gråblå og rustrøde flekker blir ruget av hunnen i 14-15 døgn.

lørdag 3. februar 2018

Gråsisik

Fotolokalitet: Levanger


Gråsisiken- 13 cm- er en liten gråbrun fink med ganske liten stjert. Hannen er rosa på brystet, på overgumpen og er rød i pannen. Hunnen derimot, er rød bare i pannen, men kan ha en rosatone på brystet. Hannen mister fargen på brystet etter myting i august, men får igjen fargen i løpet av vinteren.
Gråsisiken hekker i den nordlige delen av Norden (Fennoskandia).
Reiret bygges lavt i en busk eller i et tre. 4-6 blåhvite, rødbrunflekkete egg legges i mai - juni. De ruges bare av hunnen, i 10-12 døgn.fredag 2. februar 2018

Rødstrupe

Fotolokalitet: Levanger

 
Rødstrupen – 14 cm- er lett å kjenne på de store , rustrøde partiet på bryst, strupe, kinn og panne. Den er vanlig i all slags skog og arten kan sees opp til barskoggrensen i Sør-Norge. Den er fåtallig i Nord – Norge, spes. i Finnmark.
På hekkeplassen er den sky. Den sitter høyt i tretoppen når den synger, men holder seg for det meste på bakken eller nære den for å gjemme seg bort og er derfor vanskelig å oppdage.
Den er hovedsakelig en trekkfugl, men en del overvintrer langs kysten av Østfold og opp til Trøndelag.
Reiret plasseres gjerne på bakken og godt skjult. 5-6 gulhvite egg med fine brune flekker, legges i mai-juni og ruges av hunnen i ca14 dager
 
 
I boka "Fugler i Norge og Norden" står det:
" Ifølge kristuslegenden fikk rødstrupen sitt røde bryst av en dråpe blod som falt, da den gråbrune fuglen forbarmet seg over frelseren på korset og trakk ut en torn som hadde trengt dypt inn i pannen hans med nebbet"