tirsdag 8. september 2015

tirsdag 21. april 2015

Grønnsisik

Fotolokalitet: Ekne, Levanger

 
 
Grønnsisiken (12 cm ) er en liten fink med kort stjert og ganske langt spisst nebb. Hannen har gulgrønn fjærdrakt med svart hette og svart hakeflekk. Om høsten, etter myting, blir den svarte fargen på hetten og hakeflekken mindre tydelig.
       Fjærdrakten til hunnen er ikke så "prangende" som hannen`s. Den er litt hvitaktig på undersiden og grønngrå på oversiden. Artens beste kjennetegn er de to markante lyse vingebåndene og de gule feltene på stjertsiden.
        Grønnsisiken er en ganske vanlig hekkefugl helt nord til Finnmark. Den foretrekker granskog, men hekker også i furuskogen. Den er ganske tillitsfull ovenfor mennesker. Grønnsisiken trekker til Vest - Sørvest Europa, men rike frøsettinger og milde vintrer gjør at den kan overvintre i Sør-Norge.
         Reiret plasseres gjerne høyt i ei gran. 4 - 6 blåhvite, mørkflekkete egg legges i midten av april og ruges av hunnen i 11 - 14 dager.
 
 
 
 
 

 

mandag 20. april 2015

Kortnebbgås

Fotolokalitet: Ekne , Levanger

Måtte igjen ta meg en tur, for å se om jeg kunne fått tatt noen flere bilder av Kortnebbgåsa. Jo oftere jeg  studerer disse gjessene, desto mere blir jeg fasinert av de. I disse dager er det mange  gjess som ligger i Falstadbukta. Som vanlig entrer jeg skjulet ved lav-vann og håper at floa fører de inn mot fotoskjulet. Etter ca 4 timer i fotoskjulet kom de så nært, at jeg egentlig skulle ha hatt vidvinkeloptikk. Men, man tar det man har, og dette ble resultatet med en 500mm.
 
 
 
 
 


 
 


søndag 12. april 2015

Kortnebbgås

Fotolokalitet: Ekne, LevangerDa er Kortnebbgåsa endelig ankommet Ekne. Vårens vakreste eventyr , kanskje? Til forargelse for noen, men jeg tror at de er til glede for de fleste av oss. Hver vår og høst ser vi de på sitt trekk nord eller sør. Ble denne fantastiske begivenheten borte vil mange av oss savne synet og lyden av gjessene som til stadighet er på vingene for å skifte beite.

onsdag 4. februar 2015

Hønsehauk

Fotolokalitet: Frol , Levanger

 
Endelig fikk jeg tatt mine første hønsehaukbilder. Tidlig opp denne morgenen for å komme meg inn i fotoskjulet før det ble lyst. Fotoskjulet fikk jeg låne av Terje Kolaas og er av første klasse, med varmekilde, gode stoler, flott beliggenhet osv. Etter at jeg hadde rigget meg til og spist min frokost var det bare å vente. Ved nitiden kom Hønsehauken og den gikk raskt løs på åtet. Hauken var en ung hunn som virket svært tillitsfull, da den ikke brydde seg om kamerabevegelser eller lyden fra kameraets lukker. Den var der i et par timer før den forlot plassen. For min Nikon D300S / Nikon 500mm, var kanskje lysforholdene ( overskyet ) ikke de beste, men det ble en fantastisk opplevelse.

 
 
 

mandag 26. januar 2015

Nøtteskrike

Fotolokalitet: Frol, Levanger 
Nøtteskrika (34 cm) er lett å kjenne igjen da den er så karakteristisk, at den ikke kan forveksles med andre arter. Nøtteskrika gjenkjennes lett på det lysende blå båndet med svarte felt på vingene. På hodet har den issefjær som den ofte reiser.
Lyden fra nøtteskrika er ofte et kraftig "krææt". Den kan også imitere andre fugler bl.a. hønsehauk og spurvugle.
Nøtteskrika er veldig glad i eikenøtter. Eikenøttene egner seg godt til lagring, så nøtteskrika hamster nøtter i store mengder om høsten til vinterforrådet sitt. Den hamster også andre typer mat, som korn, bær og til og med småpoteter.
I Norge er nøtteskrika en vanlig hekkefugl i skogstraktene på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag. Den hekker i både lauvskog, barskog og blandingsskog. Reiret plasseres ofte ganske lavt i f.eks. en tett gran. Den legger vanligvis 6 lysegrå egg med mørkere flekker i april - mai. Hunnen og hannen veksler på å ruge i ca. 16 døgn.