mandag 26. januar 2015

Nøtteskrike

Fotolokalitet: Frol, Levanger 
Nøtteskrika (34 cm) er lett å kjenne igjen da den er så karakteristisk, at den ikke kan forveksles med andre arter. Nøtteskrika gjenkjennes lett på det lysende blå båndet med svarte felt på vingene. På hodet har den issefjær som den ofte reiser.
Lyden fra nøtteskrika er ofte et kraftig "krææt". Den kan også imitere andre fugler bl.a. hønsehauk og spurvugle.
Nøtteskrika er veldig glad i eikenøtter. Eikenøttene egner seg godt til lagring, så nøtteskrika hamster nøtter i store mengder om høsten til vinterforrådet sitt. Den hamster også andre typer mat, som korn, bær og til og med småpoteter.
I Norge er nøtteskrika en vanlig hekkefugl i skogstraktene på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag. Den hekker i både lauvskog, barskog og blandingsskog. Reiret plasseres ofte ganske lavt i f.eks. en tett gran. Den legger vanligvis 6 lysegrå egg med mørkere flekker i april - mai. Hunnen og hannen veksler på å ruge i ca. 16 døgn.