torsdag 7. februar 2013

Siland

Fotolokalitet: Eidsbotten, Levanger.


Silanda  (50-60 cm) er utbredt i hele landet, men mest tallrik ved kysten. Den overvintrer langs hele kysten, særlig på kysten av Trøndelag og Nordmøre. Reiret plasseres nært vann på bakken i tett vegetasjon eller under klipper og steiner. Silanda er den andefuglen som hekker senest. De 8-10 grågrønne eller skittbrune eggene legges i mai - juni. Ruges bare av hunnen i 29-32 døgn.Storskarv

Fotolokalitet: Eidsbotten, Levanger
 

Storskarven (80-100 cm) er en vanlig hekkefugl fra Sula i Sør-Trøndelag til Sør- Varanger i Finnmark. Den sitter ofte etter dykkingen, med vingene ut fra kroppen,  på pæler eller på sjømerker for å tørke seg. I vannet ligger den lavt med halsen strekt oppover og nebbet pekende litt skrått oppover og er derfor lett å kjenne igjen etter å ha sett den noen ganger. Den hekker i kolonier i bratte skråninger eller på klipper ut mot havet. Reirplassen er derfor veldig vanskelig å nå for mennesker og så godt som umulig for rovdyr. 3 - 4 lyseblå egg som er overtrukket av et hvitt kalk lag, legges omkring 1.mai. De ruges av begge foreldrene i 28 - 29 dager.

 


 Et fredfullt møte mellom  ærfugl og storskarv.søndag 3. februar 2013

Ærfugl

 Fotolokalitet: Straumen, Inderøy
 
 
Ærfuglen (50-70 cm) er vår største dykkand. Hekker i kyststrøk over hele landet, og da gjerne på små holmer og skjær. Den kan også ha reirplassen helt åpent eller under konstruksjoner. Reirplassen velges vanligvis i en sprekk som er i ly av busker, gress eller steiner. I april - mai legger hunnen 4-6 store ,grågrønne egg, som ruges av henne i 25-26 døgn.