tirsdag 29. mai 2012

Strandsnipe

Fotolokalitet: Byaelva, Ekne, Levanger

 
Strandsnipa-20 cm- er vår vanligste vadefugl og finnes over hele landet. Den har en tydelig kontrast mellom den mørke, olivenbrune oversiden og den hvite buken. Beste kjennetegnet er vel den hvite kilen mellom bryst og vingeknoke og den vipper ofte med bakkroppen. Strandsnipa gjemmer ofte reiret sitt i lyngen eller under er liten busk. Noen ganger ligger reiret åpent på strandgrusen, på en igjengrodd vei eller på en grøftekant. 4 gulhvite, grå- og brunaktige egg legges i mai - juni og ruges av begge i 21-22 døgn.
Strandsnipa starter høsttrekket i juli - august. Ferden går da til Sør-Afrika og den er tilbake på hekkeplassene i mai.onsdag 9. mai 2012

Brunnakke

Fotolokalitet: Byavatnet, Ekne, Levanger


Brunnakke (48 cm) er vesentlig mindre enn stokkanda og er en ganske vanlig hekkefugl i Norge. Den sees ofte i vann sammen med stokkand og krikkand. De største hekkebestandene er på Sørvest - og Nordvestlandet, Trøndelag , Nordland og Pasvikdalen. Observeres ofte på grunt vann der den beiter og den går oftere på land enn andre gressender for å beite. Den er veldig sky og vanskelig å komme nær. Reiret bygges i ly av gress, starr og busker nært vann. I mai eller senest juni legges 8-10 kremgule egg som ruges av hunnen i 20 -25 døgn.