torsdag 12. september 2013

Gravand

Fotolokalitet: Fiborgtangen, Skogn, Levanger
 
 
Gravand, 1K. (1K = fra klekking til 31.12 samme år.)
 

4 stk ungfugler, kanskje fra samme kull, var veldig opptatt med å finne mat, der de beitet i det grunne vannet langs land. Som en ser så  avviker ungfuglene ganske mye fra de voksne fordi de markante fargetegningene mangler. De har hvit underside, men som voksen har de det mørke (rustbrunt) brystbåndet som står i kontrast med den hvite undersiden. Ungfuglen har mørk overside, grålig hode og med hvitt rundt nebbet.


 


tirsdag 10. september 2013

Stokkand

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger


Stokkand i eklipsedrakt. Eklipsdrakt eller sommer / mytedrakt er et fenomen som en ser best hos andrikker. Hann - fuglene blir  litt lik hunn-fuglene og i denne perioden kan det være vanskelig å artsbestemme fuglene for et utrent øye.
 
 
I myteperioden mister fuglene en del fjær deriblant feller de svingfjærene. Flygeferdighetene blir derfor sterkt redusert / ikke flygedyktig og fuglene blir veldig sårbare. Mye av tiden går nå med til å "nappe" av seg løse fjær samt vask og stell av fjærdrakten. En av grunnene til at fjærdrakten til hann-fuglene blir litt lik hunn-fuglenes, er at den fungerer som kamuflasje i denne sårbare perioden og blir derfor ikke så lett bytte for rovdyr.

 
 
 
 
 


Grågås

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger

 
Det er for tiden store flokker av gråsgås i Falstadbukta, noe man kan se og ikke minst høre når en nærmer seg strandlinja. I følge telling den 09-09-13 var det 1500 gjess samlet her og denne flotte høstdagen skulle brukes til fotografering av disse. For å få dette til ankom jeg mitt fotoskjul mens det ennå var fjære sjø, for jeg viste at når det flødde opp ville gjessene "sige" inn med tidevannet. Grågåsa er veldig sky på denne tiden av året ettersom den er en jaktbar art. Det er alltid noen av gjessene som holder vakt, mens andre er opptatt med å finne noe å spise eller med å stelle fjærdrakten sin. Etter hvert som det flødde kom gjessene "sigende" langsomt mot der jeg satt i mitt fotoskjul. Det var et flott skue og en fin belønning etter nesten 4 timer med venting. 
 

Brunnakke

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger
 
 Brunnakke - hann - i eklipsedrakt.
 
 

 


søndag 1. september 2013

Grågås

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger

 
Grågåsa (85 cm) er den største av de grå gjessene. Den har oransje nebb uten svarte tegninger og lyserøde bein. Som en ser av bildene, har disse en svart nebbspiss (negl), noe som kan forekomme. Grågåsa er jaktbar og derfor svært vanskelig å komme nær. Den hekker langs hele kysten på holmer og øyer. Reiret plasseres godt skjult i røsslyng eller under en busk. De 4-6 skittenhvite eggene legges i slutten av mars, i april og mai. I Rogaland legges de i mars - april og rundt 20. mai i Finnmark. Eggene ruges bare av hunnen. Hannen vokter reirplassen, men er ikke så iherdig med denne delen av jobben som sædgåsa.