tirsdag 10. september 2013

Stokkand

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger


Stokkand i eklipsedrakt. Eklipsdrakt eller sommer / mytedrakt er et fenomen som en ser best hos andrikker. Hann - fuglene blir  litt lik hunn-fuglene og i denne perioden kan det være vanskelig å artsbestemme fuglene for et utrent øye.
 
 
I myteperioden mister fuglene en del fjær deriblant feller de svingfjærene. Flygeferdighetene blir derfor sterkt redusert / ikke flygedyktig og fuglene blir veldig sårbare. Mye av tiden går nå med til å "nappe" av seg løse fjær samt vask og stell av fjærdrakten. En av grunnene til at fjærdrakten til hann-fuglene blir litt lik hunn-fuglenes, er at den fungerer som kamuflasje i denne sårbare perioden og blir derfor ikke så lett bytte for rovdyr.

 
 
 
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar