fredag 3. april 2020

Lappugle

Fotolokalitet: TrøndelagKjennetegn: Dette er en stor grå ugle med gule øyne. Den har en stor hvit halvmåne på innsiden av hvert øye.
Utbredelse: Lappugla er en sjelden art i Norge, og finnes som hekkefugl kun i Øst-Finnmark og på Østlandet. De er mer tallrike som hekkefugler i år med god forekomst av smågnagere.

tirsdag 24. september 2019

Bjørkefink

Fotolokalitet: Ekne, Levanger
 
   
Bjørkefinken har rustbeige-oransjeaktig farge på bryst, vingeknoke, og vingebånd og hvit overgump.  
     I hekketiden liker Bjørkefinken seg best i høyereliggende barskog og fjellbjørkskog. På våren og sommeren finnes den over det meste av landet, men sparsomt i lavlandet.
     Den trekker til sør-og vestlige deler av Europa i september-oktober og kommer tilbake for å hekke  i april - første del av mai. Noen overvintrer i Norge hvis tilgangen på granfrø, bøkenøtter, eller rognebær er gode.
    Reiret bygges i et tre av mose, strå, dun, fjær og lav. Eggene legges i siste halvdel av mai til juni. De ruges av hunnen i 11-12 dager og etter klekking fòres de av begge foreldrene 
 
 

tirsdag 6. mars 2018

Gulspurv

Fotolokalitet: Ekne, Levanger

 
Gulspurv - 17 cm - er en vanlig hekkefugl i variert jordbruk- og kulturlandskap over det meste av landet. I Finnmark er arten en sjelden hekkefugl.
          Det er lett å legge merke til Gulspurven, spesielt om våren og sommeren når hannen sitter syngende i toppen av en busk eller et tre.  Hunnen holder seg mer skjult på bakken eller er opptatt med rugingen.
De fleste gulspurvene er en standfugler. Noen av den Nord-Norske bestanden trekker til overvintringsplasser i Sør-Norge eller i Nord- og Vest Europa. 
          Reiret plasseres normalt på bakken, godt skjult i vegetasjonen eller lavt i en busk. 3-5 rødgrå eller blåaktige eggene med mørke flekker, streker og snirkler legges i mai-juni. Eggene ruges av hunnen i 12-14 døgn. 


mandag 5. februar 2018

Trekryper

Fotolokalitet: Ekne, Levanger


Trekrypere -  12,5 cm -  har et langt, tynt buet nebb med en hvit øyenbrynstripe som går helt fram til nebbroten. Oversiden er rødbrun men hvite flekker og undersiden er hvit.
Trekryperen er mest tallrik i lavlandet på Østlandet og i Trøndelag. Den er å se i store deler av Sør-Norge og fåtallig i Nord-Norge.
Den har en nokså spesiell atferd når den leter etter mat  på trestammene. Den starter nedenfra og beveger seg rykkvis oppover stammen. Normalt i spiral oppover med stjerten som støtte (slik som spettene). Den er diskrè av både utseende og atferd, men er ganske så tillitsfull.
Reiret plasseres ofte i hulrom bak et stykke bark eller i et smalt hulrom med trang åpning.
5-6 egg legges i april - mai. De hvite eggene med gråblå og rustrøde flekker blir ruget av hunnen i 14-15 døgn.