tirsdag 29. mai 2012

Strandsnipe

Fotolokalitet: Byaelva, Ekne, Levanger

 
Strandsnipa-20 cm- er vår vanligste vadefugl og finnes over hele landet. Den har en tydelig kontrast mellom den mørke, olivenbrune oversiden og den hvite buken. Beste kjennetegnet er vel den hvite kilen mellom bryst og vingeknoke og den vipper ofte med bakkroppen. Strandsnipa gjemmer ofte reiret sitt i lyngen eller under er liten busk. Noen ganger ligger reiret åpent på strandgrusen, på en igjengrodd vei eller på en grøftekant. 4 gulhvite, grå- og brunaktige egg legges i mai - juni og ruges av begge i 21-22 døgn.
Strandsnipa starter høsttrekket i juli - august. Ferden går da til Sør-Afrika og den er tilbake på hekkeplassene i mai.onsdag 9. mai 2012

Brunnakke

Fotolokalitet: Byavatnet, Ekne, Levanger


Brunnakke (48 cm) er vesentlig mindre enn stokkanda og er en ganske vanlig hekkefugl i Norge. Den sees ofte i vann sammen med stokkand og krikkand. De største hekkebestandene er på Sørvest - og Nordvestlandet, Trøndelag , Nordland og Pasvikdalen. Observeres ofte på grunt vann der den beiter og den går oftere på land enn andre gressender for å beite. Den er veldig sky og vanskelig å komme nær. Reiret bygges i ly av gress, starr og busker nært vann. I mai eller senest juni legges 8-10 kremgule egg som ruges av hunnen i 20 -25 døgn.

onsdag 25. april 2012

Sædgås

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger


Sædgåsa (75 cm) er den nest største av de grå gjessene. Den hekker i grensestrøkene i Nord - Trøndelag, Nordland og østre deler av Finnmark. Den, som mange andre gjess, er jaktbar og veldig sky. Reiret ligger tørt i ly av for eksempel et tre , vier eller lave busker ved myrer eller sumpdammer. Sædgåsa legger 4 - 6 hvite egg som etter hvert blir skittengule. Eggene ruges bare av hunnen i 27 -29 døgn, mens hannen vokter reirplassen.

 fredag 20. april 2012

Kortnebbgås

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger.

 
Kortnebbgåsa (65-75 cm) - Svalbardbestanden- har sine faste rasteplasser i Trøndelag og Nordland på sitt trekk til og fra hekkeplassene på Svalbard.  Når flokkene har slått seg ned  på jordbruksområder eller ved / på sjøen , er det alltid noen i flokken som holder utkikk. Den er jaktbar og er derfor vanskelig å komme innpå. Kortnebbgåsa ankommer hekkeplassen på Svalbard, via Vesterålen, siste uka på mai. Den legger 4-5 hvite eller gulhvite egg som ruges av bare av hunnen mens hannen holder vakt.
 


 
 

lørdag 7. april 2012

onsdag 21. mars 2012

Knoppsvane

Fotolokalitet: Røstad, Levanger
 
Et knoppsvanepar ble observert ved Røstadlandet, og dette var ikke hverdagskost. Svanene lå langt ute på fjorden ved ankomst, men det tok ikke lang tid før de satte kursen mot land. Dette betyr trolig at det er såkalte parkfugler som er vant til mennesker og at de ser muligheten for å få litt mat.
 
Knoppsvanen (145-160cm) har sin utbredelse langs kysten fra Svenskegrensen til Karmøy i Rogaland, i Oppland og Hedmark. Er Danmarks nasjonalfugl. Den venner seg lett til mennesker og er derfor lett å observere. Reiret bygges, av begge, i vegetasjon ved vann. I april -mai legges 5-7 grågrønne og gulhvite egg. Disse ruges bare av hunnen, mens hannen vokter reirplassen. Samholdet mellom par er som oftest livslangt.
 
  

mandag 19. mars 2012

Vipe

Fotolokalitet: Hotranelva, Skogn, Levanger

 
Vipa ble av NOF - Norsk Ornitologisk Forening - valgt til Årets fugl i 2012.
Når en fugleart får æren av å bli utvalgt som Årets Fugl er det som regel fordi det er en kraftig bestandsreduksjon eller mistanke om en bestandsreduksjon.

tirsdag 24. januar 2012

Blåmeis

Fotolokalitet: Ekne, Levanger
 
 
Blåmeisen ( 12 cm ) er mindre enn kjøttmeisen. Den hekker i løv - og blandingsskog i lavlandet i Sør - Norge og spredt opp til Lofoten og er en overveiende stand - og  streiffugl. Den sees ofte på fuglebrettet om vinteren når den henter solsikkefrø eller en talgbit og flyr ofte til et tre eller en busk for spise dette. Reiret bygges i et hult tre, en fuglekasse e.l. og fôres med mose, gress, hår , ull og fjær. I slutten av mai, begynnelsen av juni  legges 7 - 14 rødprikkete egg. Ruges i 13 - 15 døgn.  Blåmeisen legger ofte 2 kull pr. år.