tirsdag 6. mars 2018

Gulspurv

Fotolokalitet: Ekne, Levanger

 
Gulspurv - 17 cm - er en vanlig hekkefugl i variert jordbruk- og kulturlandskap over det meste av landet. I Finnmark er arten en sjelden hekkefugl.
          Det er lett å legge merke til Gulspurven, spesielt om våren og sommeren når hannen sitter syngende i toppen av en busk eller et tre.  Hunnen holder seg mer skjult på bakken eller er opptatt med rugingen.
De fleste gulspurvene er en standfugler. Noen av den Nord-Norske bestanden trekker til overvintringsplasser i Sør-Norge eller i Nord- og Vest Europa. 
          Reiret plasseres normalt på bakken, godt skjult i vegetasjonen eller lavt i en busk. 3-5 rødgrå eller blåaktige eggene med mørke flekker, streker og snirkler legges i mai-juni. Eggene ruges av hunnen i 12-14 døgn.