lørdag 15. oktober 2016

Spettmeis

Fotolokalitet: Ekne, Levanger

 
Spettmeisen - 15cm - er kraftig, kortstjertet med stort hode og langt, spisst nebb. Den har blågrå overside og en tydelig svart øyenstripe. Spettmeisen er en utpreget løvskogsfugl som foretrekker grovstammet, gammel skog med høye trær. Den har en kraftig stemme og sees ofte høyt opp i trekronene. Spettmeisen sees også hyppig på stammene, der den på akrobatisk vis beveger seg nedover med hodet først. Ofte i sikksakk bevegelser for å unngå for hard belastning. Men den har kraftige  føtter med lange tær og klør. Den beveger seg derfor uten problemer loddrett ned stammen.
Spettmeisa er en utpreget standfugl og parene lever gjennom hele året i samme territorium. Som reir brukes ofte gamle spettehull eller fuglekasse. Inngangen mures igjen med leire til passe størrelse.  6-8 egg legges i midten av april og ruges av hunnen i 15-18 dager.