lørdag 14. mai 2011

Vipe

Fotolokalitet: Okkenhaug, Levanger.

 
Vipa - 30 cm - gjenkjennes lett pga dens karakteristiske lange nakketopp. Fjærdrakten er kantrastrik med bl.a. hvit buk, svart bryst og strupe. Oversiden på den er mørk, grønnaktig og metallglinsende. Vipa har sin største utbredelse i Sør-Norge. Fra Nordland og nordover er den mest å se langs kysten og lavereliggende områder. Vipa er den vadefuglen som i dag har sterkest  tilknytning til jordbruksområder. Reiret er enkelt laget  ved at den sparker opp en grop i bakken. De 4 pæreformede eggene som er olivenbrune eller gulbrune med mørke flekker, legges i slutten av mars, i april eller i mai. De ruges av begge  i 26-29 døgn.
Høsttrekket foregår i juli-november og overvintringsområdene  ligger i Storbritannia, Spania og Portugal. I milde vintre kan enkelte overvintre lang kysten av Sør-Norge , da særlig Rogaland og Vest - Agder. De første vipene er tilbake så tidlig som i februar.
 

Smålom

Fotolokalitet: Frol, Levanger
 
 
 

mandag 9. mai 2011