torsdag 28. januar 2016

Sangsvane

Fotolokalitet: Byavatnet, Ekne, Levanger


Sangsvanen,  55 cm med et vingespenn på 205 -235 cm, ligner knoppsvanen, men skilles fra den først og fremst på det gule nebbet. Ungfuglene er grå. Sangsvanen bruker stemmen sin flittig under flukt og når den er på bakken. Vinterstid kan man ofte se sangsvaner på isfrie lokaliteter i store deler av Sør-Norge og langs kysten nordover til Troms. De fleste hekker i Passvik, på de østre deler av Finnmarksvidda og på de store øyene langs kysten. Sangsvanen danner ofte par i toårsalderen, men hekker ikke før de er fire år gamle. Den legger 4 - 7 egg, som ruges av hunnen i ca 35 dager. Ungene er flyvedyktig når de er ca 3 mnd.gamle og de er sammen med foreldrene helt fram til våren.

Svartmeis

Fotolokalitet: Ekne, Levanger


Svartmeisen - 11 cm - ligner en svart / hvit kjøttmeis. Svartmeisen kjennes igjen på sin svarte hette, ofte med en liten topp, stor hvit nakkeflekk, skittenhvitt bryst uten midtstripe og svart smekkefelt. Videre har den en grålig overside, forholdsvis stort hode og et lite, tynt nebb. Svartmeisen er en vanlig hekkefugl over det meste av landet, helt nord til Tromsø. Bestanden synes og være størst på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag. Svartmeisa i Norge  er en stand - eller streiffugl. Svartmeisen er, som de fleste meiser, en huleruger, men den bygger ofte reiret på bakken eller i en råtten stubbe. De 8 - 9 hvite eggene med rødaktige prikker og streker legges i april - mai. Hunnen ruger dem i 14 - 16 døgn. Ungene mates av begge foreldrene og blir flygedyktige etter ca 16 døgn.

tirsdag 26. januar 2016

Ravn

Fotolokalitet: Smøla

 
Ravnen er den største av kråkefuglene - 64 cm. Fjærdrakten er svart,  men i lyset ser man metallglans med forskjellige farger. I luften kjennes ravnen igjen på sin kileformede stjert, stort hodeparti og på den langsomme flukten. Ravnen er en vanlig hekkefugl over det meste av landet. Den er veldig sky og lar seg som oftest observeres på avstand. Den er en utpreget standfugl og hekker første gang i en alder av 2 år. Et ravnepar holder trolig sammen livet ut. Hekkeplassen er oftest på en klippehylle / fjellhylle. De 4 - 7 eggene, som er grønnaktige, grå- og mørkflekkete, legges vanligvis i mars - april. De ruges av hunnen i 20 - 21 døgn. Ungene mates av begge foreldrene og de er flyvedyktige etter ca 40 dager.

onsdag 20. januar 2016

Havørn

Fotolokalitet: Smøla

Disse bildene er tatt i forbindelse med helgatur på Smøla 15. - 17.jan.  Turen ble arrangert av Smøla Naturopplevelse - http://smolanaturopplevelser.no  i samarbeid  med Stjørdal Foto - http://www.stjordalfoto.no  v/ Kjetil Schølberg. Lørdagen var avsatt til å fotografere havørna fra båt. Espen Lie Dahl møtte oss  - Kjetil og meg - ved havna. Espen tok oss med ut blant holmer og skjær, lokalkjent som han er, for at vi skulle få tatt bilder av havørna. Dette var første gangen jeg var med på et slikt opplegg og som "førstereisgutt" fikk jeg mange gode tips av Espen og Kjetil om hvordan jeg skulle ta bilder av ørna i slike situasjoner.På søndag ble jeg hentet tidlig, mens det ennå var mørkt, av Audun Lie Dahl. Turen gikk da til fotoskjulet, Alula - http://smolanaturopplevelser.no/foto-hides/alula.  Et fantastisk flott fotoskjul som er senket ned i bakken, slik at vi fotografer kommer på samme høydenivå som ørna når den er på bakken. Fotoskjulet har alle bekvemmeligheter og er av første klasse. Vi fikk se både unge og fullt voksne havørner på åte. Perioder med tett snøvær gjorde opplevelsen enda mer fullkommen, selv om det ble litt vanskeligere å ta bilder.