torsdag 28. januar 2016

Sangsvane

Fotolokalitet: Byavatnet, Ekne, Levanger


Sangsvanen,  55 cm med et vingespenn på 205 -235 cm, ligner knoppsvanen, men skilles fra den først og fremst på det gule nebbet. Ungfuglene er grå. Sangsvanen bruker stemmen sin flittig under flukt og når den er på bakken. Vinterstid kan man ofte se sangsvaner på isfrie lokaliteter i store deler av Sør-Norge og langs kysten nordover til Troms. De fleste hekker i Passvik, på de østre deler av Finnmarksvidda og på de store øyene langs kysten. Sangsvanen danner ofte par i toårsalderen, men hekker ikke før de er fire år gamle. Den legger 4 - 7 egg, som ruges av hunnen i ca 35 dager. Ungene er flyvedyktig når de er ca 3 mnd.gamle og de er sammen med foreldrene helt fram til våren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar