torsdag 27. august 2009

Stjertand

Fotolokalitet: Fiborgtangen, Levanger

 
Stjertanda ( 55cm) er litt mindre en stokkanda, mye slankere og kanskje den mest elegante av gressendene våre. Halsen er forholdsvis lang og tynn sammenlignet med stokkanda`s. Hunnen ligner en slank stokkandhunn, men er lysere, gråere og har et blågrått nebb. Hannen i parringsdrakt (nov. - juni) har brunt hode og hvit kile. Brystet er hvitt, en gråaktig kropp og en spiss stjert med forlengende stjertfjær. Den hekker meget fåtallig og spredt over hele landet. Sees vanligst i lavereliggende fjellstrøk i Sør-Norge og i indre strøk i Finnmark. Reiret plasseres skjult i vegetasjonen et godt stykke fra vann. I løpet av mai legges 7 - 9 kremhvite egg som ruges av hunnen i 22 -24 døgn.