mandag 15. februar 2016

Flaggspett

Fotolokalitet: Holmhaugen, Levanger.

Flaggspetten  presser konglen ned i en sprekk på treet, slik at den kan "hakke" ut frøene. En slik sprekk kalles for "smie" og er Flaggspettens verksted. På bakken under trærne,  hvor den har sine "smier", ser en ofte mengder med kongler som er helt eller delvis frie for frø.
På bildet er det en hunn-Flaggspett som ivrer etter å få ut de næringsrike frøene fra konglen som er omhyggelig plassert i "smia".