tirsdag 21. mai 2013

Tjeld

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger


Tjelden (43 cm) er en stor vadefugl. Hekker langs hele kysten av Norge og noen steder i innlandet. Den høres godt og spesielt i hekketiden varsler den intenst dersom noen trenger seg inn på dens enemerker. Reiret bygges stort sett av småstein som også kan inneholde noen sneglehus og små muslingskall. I mai - juni legges det, nesten alltid, 3 egg som er flekkete med lys brun bunn. Begge tar hånd om rugingen som varer i 24 - 28 døgn.

lørdag 18. mai 2013

Smålom

Fotolokalitet: Frol, Levanger

 
Smålomen (53-69 cm) er den minste av lomene. Den er utbredt over store deler av landet, men er vanligst i kystområdene nordpå. Smålomen legger som oftest 2 brune, mørkflekkete egg i starret ved  vannkanten eller på en gresstue ute i vannet. Eggene ruges i 26 - 28 døgn av begge. Paret vender ofte tilbake til samme reirplass.