torsdag 12. september 2013

Gravand

Fotolokalitet: Fiborgtangen, Skogn, Levanger
 
 
Gravand, 1K. (1K = fra klekking til 31.12 samme år.)
 

4 stk ungfugler, kanskje fra samme kull, var veldig opptatt med å finne mat, der de beitet i det grunne vannet langs land. Som en ser så  avviker ungfuglene ganske mye fra de voksne fordi de markante fargetegningene mangler. De har hvit underside, men som voksen har de det mørke (rustbrunt) brystbåndet som står i kontrast med den hvite undersiden. Ungfuglen har mørk overside, grålig hode og med hvitt rundt nebbet.


 


tirsdag 10. september 2013

Stokkand

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger


Stokkand i eklipsedrakt. Eklipsdrakt eller sommer / mytedrakt er et fenomen som en ser best hos andrikker. Hann - fuglene blir  litt lik hunn-fuglene og i denne perioden kan det være vanskelig å artsbestemme fuglene for et utrent øye.
 
 
I myteperioden mister fuglene en del fjær deriblant feller de svingfjærene. Flygeferdighetene blir derfor sterkt redusert / ikke flygedyktig og fuglene blir veldig sårbare. Mye av tiden går nå med til å "nappe" av seg løse fjær samt vask og stell av fjærdrakten. En av grunnene til at fjærdrakten til hann-fuglene blir litt lik hunn-fuglenes, er at den fungerer som kamuflasje i denne sårbare perioden og blir derfor ikke så lett bytte for rovdyr.

 
 
 
 
 


Grågås

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger

 
Det er for tiden store flokker av gråsgås i Falstadbukta, noe man kan se og ikke minst høre når en nærmer seg strandlinja. I følge telling den 09-09-13 var det 1500 gjess samlet her og denne flotte høstdagen skulle brukes til fotografering av disse. For å få dette til ankom jeg mitt fotoskjul mens det ennå var fjære sjø, for jeg viste at når det flødde opp ville gjessene "sige" inn med tidevannet. Grågåsa er veldig sky på denne tiden av året ettersom den er en jaktbar art. Det er alltid noen av gjessene som holder vakt, mens andre er opptatt med å finne noe å spise eller med å stelle fjærdrakten sin. Etter hvert som det flødde kom gjessene "sigende" langsomt mot der jeg satt i mitt fotoskjul. Det var et flott skue og en fin belønning etter nesten 4 timer med venting. 
 

Brunnakke

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger
 
 Brunnakke - hann - i eklipsedrakt.
 
 

 


søndag 1. september 2013

Grågås

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger

 
Grågåsa (85 cm) er den største av de grå gjessene. Den har oransje nebb uten svarte tegninger og lyserøde bein. Som en ser av bildene, har disse en svart nebbspiss (negl), noe som kan forekomme. Grågåsa er jaktbar og derfor svært vanskelig å komme nær. Den hekker langs hele kysten på holmer og øyer. Reiret plasseres godt skjult i røsslyng eller under en busk. De 4-6 skittenhvite eggene legges i slutten av mars, i april og mai. I Rogaland legges de i mars - april og rundt 20. mai i Finnmark. Eggene ruges bare av hunnen. Hannen vokter reirplassen, men er ikke så iherdig med denne delen av jobben som sædgåsa.  tirsdag 21. mai 2013

Tjeld

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger


Tjelden (43 cm) er en stor vadefugl. Hekker langs hele kysten av Norge og noen steder i innlandet. Den høres godt og spesielt i hekketiden varsler den intenst dersom noen trenger seg inn på dens enemerker. Reiret bygges stort sett av småstein som også kan inneholde noen sneglehus og små muslingskall. I mai - juni legges det, nesten alltid, 3 egg som er flekkete med lys brun bunn. Begge tar hånd om rugingen som varer i 24 - 28 døgn.

lørdag 18. mai 2013

Smålom

Fotolokalitet: Frol, Levanger

 
Smålomen (53-69 cm) er den minste av lomene. Den er utbredt over store deler av landet, men er vanligst i kystområdene nordpå. Smålomen legger som oftest 2 brune, mørkflekkete egg i starret ved  vannkanten eller på en gresstue ute i vannet. Eggene ruges i 26 - 28 døgn av begge. Paret vender ofte tilbake til samme reirplass.

torsdag 25. april 2013

mandag 4. mars 2013

Stokkand

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger


Stokkanda (58 cm) er den største av gressendene samt Norges og Nordens vanligste and. Den er normalt en sky fugl slik som andre jaktbare ender, men om vinteren der det er for eksempel isfrie parkdammer, tar den gjerne imot brødbiter fra oss mennesker. Stokkanda bygger et dun fôret reir under en busk, i en tue eller i et hult tre. Der legger den, i mai - juni, 7-11 gulgrønne eller blågrønne egg.  Hunnen ruger eggene i  27 - 28  døgn.
torsdag 7. februar 2013

Siland

Fotolokalitet: Eidsbotten, Levanger.


Silanda  (50-60 cm) er utbredt i hele landet, men mest tallrik ved kysten. Den overvintrer langs hele kysten, særlig på kysten av Trøndelag og Nordmøre. Reiret plasseres nært vann på bakken i tett vegetasjon eller under klipper og steiner. Silanda er den andefuglen som hekker senest. De 8-10 grågrønne eller skittbrune eggene legges i mai - juni. Ruges bare av hunnen i 29-32 døgn.Storskarv

Fotolokalitet: Eidsbotten, Levanger
 

Storskarven (80-100 cm) er en vanlig hekkefugl fra Sula i Sør-Trøndelag til Sør- Varanger i Finnmark. Den sitter ofte etter dykkingen, med vingene ut fra kroppen,  på pæler eller på sjømerker for å tørke seg. I vannet ligger den lavt med halsen strekt oppover og nebbet pekende litt skrått oppover og er derfor lett å kjenne igjen etter å ha sett den noen ganger. Den hekker i kolonier i bratte skråninger eller på klipper ut mot havet. Reirplassen er derfor veldig vanskelig å nå for mennesker og så godt som umulig for rovdyr. 3 - 4 lyseblå egg som er overtrukket av et hvitt kalk lag, legges omkring 1.mai. De ruges av begge foreldrene i 28 - 29 dager.

 


 Et fredfullt møte mellom  ærfugl og storskarv.søndag 3. februar 2013

Ærfugl

 Fotolokalitet: Straumen, Inderøy
 
 
Ærfuglen (50-70 cm) er vår største dykkand. Hekker i kyststrøk over hele landet, og da gjerne på små holmer og skjær. Den kan også ha reirplassen helt åpent eller under konstruksjoner. Reirplassen velges vanligvis i en sprekk som er i ly av busker, gress eller steiner. I april - mai legger hunnen 4-6 store ,grågrønne egg, som ruges av henne i 25-26 døgn.