tirsdag 24. september 2019

Bjørkefink

Fotolokalitet: Ekne, Levanger
 
   
Bjørkefinken har rustbeige-oransjeaktig farge på bryst, vingeknoke, og vingebånd og hvit overgump.  
     I hekketiden liker Bjørkefinken seg best i høyereliggende barskog og fjellbjørkskog. På våren og sommeren finnes den over det meste av landet, men sparsomt i lavlandet.
     Den trekker til sør-og vestlige deler av Europa i september-oktober og kommer tilbake for å hekke  i april - første del av mai. Noen overvintrer i Norge hvis tilgangen på granfrø, bøkenøtter, eller rognebær er gode.
    Reiret bygges i et tre av mose, strå, dun, fjær og lav. Eggene legges i siste halvdel av mai til juni. De ruges av hunnen i 11-12 dager og etter klekking fòres de av begge foreldrene