onsdag 15. februar 2017

Kjernebiter

Fotolokalitet: Ekne, Levanger

 
 Kjernebiteren har etter hvert blitt en ny og overraskende opplevelse for mange, ettersom arten har hatt sterk økning i antall og utbredelse i de siste 15 år. I eldre fuglebøker er arten beskrevet som utbredt fåtallig rundt Oslofjorden. Fram til 1959 var det kun to sikre hekkefunn av arten med det karakteristiske kraftige nebbet.
      I dag hekker arten helt opp til å med Trøndelagsfylkene og mange har opplevd arten på fòringsbrettet om vinteren. Fra 1950 - tallet begynte arten å bre seg utover fra bestanden rundt Oslo-fjorden og dukket etter hvert opp uregelmessig både langs Sørlandet og helt opp til Sør-Trøndelag. Det har også i tidligere tider vært perioder hvor arten har blitt påtruffet mange steder i Sør - Norge.
      Det er også gjort spredte observasjoner i Nord-Norge, blant annet i Rana og Røst i Nordland og i Kautokeino i Finnmark !!! Det må regnes med at antall observasjoner i Nord-Norge vil øke i årene fremover.
      Årsaken til fremgangen for Kjernebiteren er sannsynligvis først og fremt pga et mildere klima. Men økt beplantninger av fruktbærende trær i tillegg til fòringsplasser  med solsikkefrø gjør det enklere å finne nok næring i vintersesongen.
      Kjernebiteren, er som navnet sier, en ekspert på å bite i stykker kjernen på bær for spise frøene. Selv harde kjerner som kastanje og kirsebær må gi tapt. Det sies at kjernebiteren har en kraft i nebbet som er større enn 50 kg`s trykk når den biter til av all sin makt.

lørdag 11. februar 2017

Sangsvane

Fotolokalitet: Byavatnet, Ekne, Levanger


Nå har Sangsvanene  funnet veien til Byavatnet igjen. Vannet er for det meste islagt , men det er ei "råk" som er åpen hvor de holder til. I dag var det 6 voksenfugler og 2 ungfugler (2K) som beitet på vegetasjonen ute i vannet.  De er alltid på vakt og kommer noen for nære, svømmer de rolig over til den andre siden av "råka" hvor de føler seg trygge.

Praktærfugl

Fotolokalitet: Straumen, Inderøy


Etter mange turer på Inderøy ( Straumen) så fikk jeg i dag endelig se Praktærfuglen, som for øvrig er det eneste eksemplaret av arten i området. Den holder seg til sammen med Ærfuglene. Den er i følge ornitologer ca 20 år gammel og har dette området som overvintringssted. I Norden hekker Praktærfuglen kun på Svalbard og Grønland. (Aschehougs Fuglebok) men de største hekkeforekomstene er i Sibir.

torsdag 12. januar 2017

FlaggspettFotolokalitet: Ekne , Levanger

Bildet er tatt ved fòringsplassen. Det blir bedre og bedre fotolys utover nå, ettersom dagene blir lengere og sola  kommer høyere på himmelen. I dag var det ikke så mye aktivitet ved fòringsplassen. Noen meiser var der,  men det var Flaggspetten som var den ivrigste.