onsdag 15. februar 2017

Kjernebiter

Fotolokalitet: Ekne, Levanger

 
 Kjernebiteren har etter hvert blitt en ny og overraskende opplevelse for mange, ettersom arten har hatt sterk økning i antall og utbredelse i de siste 15 år. I eldre fuglebøker er arten beskrevet som utbredt fåtallig rundt Oslofjorden. Fram til 1959 var det kun to sikre hekkefunn av arten med det karakteristiske kraftige nebbet.
      I dag hekker arten helt opp til å med Trøndelagsfylkene og mange har opplevd arten på fòringsbrettet om vinteren. Fra 1950 - tallet begynte arten å bre seg utover fra bestanden rundt Oslo-fjorden og dukket etter hvert opp uregelmessig både langs Sørlandet og helt opp til Sør-Trøndelag. Det har også i tidligere tider vært perioder hvor arten har blitt påtruffet mange steder i Sør - Norge.
      Det er også gjort spredte observasjoner i Nord-Norge, blant annet i Rana og Røst i Nordland og i Kautokeino i Finnmark !!! Det må regnes med at antall observasjoner i Nord-Norge vil øke i årene fremover.
      Årsaken til fremgangen for Kjernebiteren er sannsynligvis først og fremt pga et mildere klima. Men økt beplantninger av fruktbærende trær i tillegg til fòringsplasser  med solsikkefrø gjør det enklere å finne nok næring i vintersesongen.
      Kjernebiteren, er som navnet sier, en ekspert på å bite i stykker kjernen på bær for spise frøene. Selv harde kjerner som kastanje og kirsebær må gi tapt. Det sies at kjernebiteren har en kraft i nebbet som er større enn 50 kg`s trykk når den biter til av all sin makt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar