onsdag 9. mai 2012

Brunnakke

Fotolokalitet: Byavatnet, Ekne, Levanger


Brunnakke (48 cm) er vesentlig mindre enn stokkanda og er en ganske vanlig hekkefugl i Norge. Den sees ofte i vann sammen med stokkand og krikkand. De største hekkebestandene er på Sørvest - og Nordvestlandet, Trøndelag , Nordland og Pasvikdalen. Observeres ofte på grunt vann der den beiter og den går oftere på land enn andre gressender for å beite. Den er veldig sky og vanskelig å komme nær. Reiret bygges i ly av gress, starr og busker nært vann. I mai eller senest juni legges 8-10 kremgule egg som ruges av hunnen i 20 -25 døgn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar