tirsdag 21. april 2015

Grønnsisik

Fotolokalitet: Ekne, Levanger

 
 
Grønnsisiken (12 cm ) er en liten fink med kort stjert og ganske langt spisst nebb. Hannen har gulgrønn fjærdrakt med svart hette og svart hakeflekk. Om høsten, etter myting, blir den svarte fargen på hetten og hakeflekken mindre tydelig.
       Fjærdrakten til hunnen er ikke så "prangende" som hannen`s. Den er litt hvitaktig på undersiden og grønngrå på oversiden. Artens beste kjennetegn er de to markante lyse vingebåndene og de gule feltene på stjertsiden.
        Grønnsisiken er en ganske vanlig hekkefugl helt nord til Finnmark. Den foretrekker granskog, men hekker også i furuskogen. Den er ganske tillitsfull ovenfor mennesker. Grønnsisiken trekker til Vest - Sørvest Europa, men rike frøsettinger og milde vintrer gjør at den kan overvintre i Sør-Norge.
         Reiret plasseres gjerne høyt i ei gran. 4 - 6 blåhvite, mørkflekkete egg legges i midten av april og ruges av hunnen i 11 - 14 dager.
 
 
 
 
 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar