søndag 6. april 2014

Stokkand

Fotolokalitet: Falstadbukta, Ekne, Levanger